Rólunk

Svāmī Brahmānanda Sarasvatī,
a TM forrása

A 2024. június 4-én életre kelt, sajtóterméknek minősített tm.meditacio.hu blog egy olyan tér, ahol az egyszerű és hatékony meditációs módszer, a transzcendentális meditáció (TM) által nyújtott lehetőségekről és tapasztalatokról oszthatjuk meg gondolatainkat és élményeinket. A TM egy olyan gyakorlat, amelyet milliók végeznek világszerte, és melynek gyökerei az ősi indiai bölcseletben találhatók. Az elmúlt években egyre többen fedezik fel ennek a módszernek a jótékony hatásait a mindennapi életükben.

Blogunk célja, hogy olvasóinkkal megoszthassuk „a hasznos TM”, a transzcendentális meditáció gyakorlásának elméleti hátterét, a tudományos kutatások eredményeit, valamint személyes tapasztalatokat és inspirációkat, amelyek segítségével mélyebb betekintést nyerhetnek ezen ősi meditációs technika világába.

Hangsúlyozzuk, hogy bár elismerjük a transzcendentális meditációt, hittel valljuk annak előnyeit és hatékonyságát, és arra biztatunk mindenkit, hogy tanulja meg e hatékony módszert, ugyanakkor nem vagyunk részesei a módszert hivatalosan képviselő nemzetközi szervezetnek. A blog kiadója, szerkesztői nem tartoznak a 2006 óta a TM hivatalos képviseletét ellátó offshore-hátterű cégekhez, sem a politikai célkitűzéseket magáénak valló – egyetlen ország, és az ENSZ által sem elismert – Global Country of Word Peace (Világbéke Globális Országa) nevű „országhoz”. Nincs jogviszonyunk a Magyarországot „vezető” – magyar nyelvet nem beszélő – rádzsa (hindiül/szanszkritül: király), és társai által alapított hazai Maharishi Védikus Tudománya Alapítvánnyal sem.

A tm.meditacio.hu blog másik célja, hogy kritikával éljen az offshore-hátterű, magukat királynak (rádzsának) koronázott vezetőkkel, a TM-mozgalommal szemben, és magyar nyelven a nyilvánosság elé tárjuk az egykori TM-mozgalmi vezetők, ismert szereplők nyilvános kritikáit. Blogunkban szemlézzük továbbá a Maharishi Mahesh Yogi mellett évtizedeket eltöltő személyek által nyilvánosságra hozott, Maharishi eltitkolt, kettős életéről szóló videószerepléseket, interjúkat is.

Nagy tisztelői és elismerői vagyunk az Ádi Shankara (Sankarácsárja) által létrehozott ősi indiai hagyománynak, és e hagyomány által továbbadott, tanított mély meditációnak, mely nyugaton a transzcendentális meditációként vált ismertté. A „TM” és a „transzcendentális mediáció” kifejezések a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szerint azonos dolgot jelentenek, takarnak. A 158799 lajstromszámú TM-védjegyet a Nagy Csoport Magyarországért Alapítvány közel 20 éve – folyamatosan – birtokolja. Sajnálattal vesszük, hogy visszaélések történtek a védjegy-használattal kapcsolatosan.

Azt is sajnálattal vesszük, hogy az Ádi Sankara (Sankarácsárja) által alapított hagyomány össze lett mosva a Global Country of Word Peace-szel (a Világbéke Globális Országával), mely társaság „globális” országot, központi bankot alapított, és saját pénzt (Raam) nyomtatott, szertartás keretében (1 millió dollárért cserébe) koronákat osztott ki – minden egyes országnak van egy megkoronázott királya, rádzsája. Továbbá adóparadicsomokban offshore cégeket alapítottak, e vállalkozásokon keresztül szedik be a nemzetközi jogdíjakat, e kétes hátterű cégek birtokolják a különféle védjegyeket, erről keveseknek volt tudomása – eddig. Nincs tudomásunk arról, hogy az Ádi Shankara hagyománya királyi címekkel ruházott fel bárkit, adóparadicsomokban jogdíjakat szedett volna be, vagy központi bankot alapított volna. Éppen ezért mi „tisztátlan” szervezetnek tartjuk a rádzsák (királyok) által vezetett Világbéke Globális Országát, s az a benyomásunk, hogy ez egy politikai-gazdasági kezdeményezés, ami nem képviseli az eredeti TM-értékeket, és az Ádi Shankara-hagyományt sem. Célunk nem más, mint hiteles információkkal szolgálni erről a „szervezetről”, alternatívát nyújtani azok számára, akik a politikától, és az offshore-királyoktól mentes eredeti Ádi Shankara-hagyományt választják.

Célunk nem az, hogy eltántorítsuk az embereket a TM-től, ellenkezőleg. Célunk az, hogy a szólásszabadság keretében felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy fenntartásokkal, kritikával kezeljék a míves aranyfényben pompázó koronás királyok offshore-szervezetét. Amellett, hogy élvezik a TM jótékony hatásait, részt vesznek az offshore-hátterű nemzetközi szervezetek által szervezett programokon, tanfolyamokon, bátran tegyenek fel a blogunkban olvasottakról tisztázó kérdéseket a jelenlegi TM-mozgalmi vezetőknek, illetve a TM-tanáruknak.

Ugyanakkor a TM iránt érdeklődőknek – és a gyakorlóinak – arról is joguk van tudomást szerezni, hogy a transzcendentális meditáció nyugati változatát megalkotó „Őszentsége” Maharishi Mahesh Yogi álszent módon élt: miközben a mozgalomban dolgozók, a TM-et és annak haladó módszereit életformaként gyakorlók bizonyos köreitől – vezető pozíciókat betöltő házaspároktól, sztaffosoktól, a Purusha- és a Mother Divine Programban részvevőktől – cölibátust (a szexuális kapcsolatról való önkéntes lemondást) várt el, azonban ő maga évtizedeken keresztül legalább 16 szeretőt tartott. Volt olyan amerikai mozgalmi vezető is aki elutasította a közeledését, a hölgy beszámolója szerint őt ezért nyilvánosan megalázta Maharishi. Fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi TM-mozgalmi vezetés szembe kéne nézzen e lesújtó tényekkel, és magyarázatot kellene adjanak Maharishi kettős életéről, álszent életmódjáról annak érdekében, hogy ezt az erkölcsi mételyt is kezelni tudják, s nem utolsó sorban, felhagyjanak a jelenlegi vezetők és a hűséges követőik az „őszentsége” mítosz fenntartásával. Eme óhajunk egyenlőre hiú ábrándnak tűnik.

JÓ MEDITÁCIÓT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Antal Béla

1992-ben, Egerben tanulta meg a TM-technikát, majd 1993-ban Budapestre költözött a Purusha Szervező Csoportba. A Maharishi Alapítvány egykori alapítója, és első polgári szolgálatosa volt. TM-es nyomdai kiadványok alapító-szerkesztője volt. 1995-ben csatlakozott id. Szász Jánoshoz, a Thököly úti TM-központ egyik elindítója volt. A Maharishi Nyitott Egyetem hazai video-kurzusait másodmagával két éven át készítette. 1997-ben készítette el az első TM-weboldalt, 2000-től 2018-ig a tminfo.hu alapító-főszerkesztője volt. A meditacio.blog.hu-t 2013-ban alapította, a HarmoNet.hu-n tucatnyi cikket írt a TM-ről, részt vett a TM-mel a Lélek Pillangó Projektben. A meditacio.lap.hu szerkesztője volt. Antal Béla alapította meg a 21 ezer követői számmal rendelkező Maharishi Ájurvéda Facebook-oldalt, nevéhez köthető a második legnépszerűbb Maharishi Facebook-oldal is. Antal Béla adta ki az első okostelefonos TM-alkalmazást. A TM-tanárok munkáját 1993 és 2018 közt, több száz TM-előadás szervezésével segítette. A Hamsa Marketing kidolgozója, a David Lynch Foundation 1000 eurót biztosított számára közösségi marketing kísérletre.

ifj. Szász János

1975-ben, 9 évesen tanulta meg a gyermek TM-technikát Kalifornia államban, majd 10 évesen a felnőtt technikát. Ugyanakkor az édesapja és az erdélyi nagymamája szintén megtanulták a TM-technikát. Egy év múlva, 1976-ban édesapja, id. Szász János a sok jó tapasztalat fényében beiratkozott a TM-tanárképzőbe (TTC). 1977-ben édesapja TM-tanár lett, majd 1978-ban a TM-Szidhi programot is elvégezte, amit akkoriban csak TM-tanárok végezhettek el. 1978-tól a nagy méretű kaliforniai házuk nagy méretű TM-központtá vált, és számos TM-tanár a világ minden részéről megfordult a házukban. Így ismerkedett meg ifj. Szász János a TM-mozgalommal, annak történetével, legendáival, és megfogant édesapjában és benne a vágy, hogy a TM-technikával, a csoportos TM- és TM-Szidhi-gyakorlással segítsék a magyar nemzet sorsát. 1979-ben az első nagy méretű rendsugárzó (közös TM-Szidhi) bentlakásos tanfolyamot Amhersben, Massachusetts államban tartották, ahol 3500 ember jött össze, és az egész észak-amerikai kontinensre pozitív hatást gyakoroltak. Ezen a bentlakásoson Maharishi üzent az ott lévőknek, hogy költözzenek Fairfield-Iowába, és éljenek a Maharishi Nemzetközi Egyetem közösségében, hogy legyen meg az Egyesült Államoknak az 1600 TM-Szidhi gyakorlója. Az Amhers-i bentlakásos után ifj. Szász János édesapja bejelentette, hogy fél éven belül elköltöznek az MIU-közösségbe, amit meg is tettek.

Ifj. Szász János egy évet töltött a fairfield-i állami iskola 9. osztályában, ahol számos olyan diáktársával ismerkedett meg, akiknek szülei TM- és TM-Szidhi-gyakorlók voltak. Abban az egy évben (1980-1981-ben) a meditáló tinédzserekben felmerült a vágy, hogy legyen saját TM-es gimnáziumuk. Maharishi 1981-ben jóváhagyta, hogy az MIU kampuszon létrejöjjön az MIU gimnázium (akkori nevén: MIU High School). Így ifj. Szász János az egyik alapító diákja lett ennek a nagyszerű gimnáziumnak, ami később összeolvadt az alsó tagozattal, és MSAE néven volt ismert, jelenleg pedig a Maharishi School nevet viseli (maharishischool.org). 1983-ban tanulta meg a TM-Szidhi programot, az MIU dómjába járt több ezer emberrel együtt közös meditációra. 1984-ben érettségizett a Maharishi Gimnáziumban.

Taste of Utopia-találkozó, Maharishi International University,
Fairfield, Iowa, USA: 1983 december 17. - 1984 január 6.

Az MIU-féle közös programon való részvétele 1993-ig tartott, mely idő alatt számos nagy nemzetközi bentlakásos tanfolyamon vett részt több ezer társával együtt. Az 1983 decembere és 1984 januárja közt megrendezett Taste of Utopia elnevezésű 8300 fős világbéke találkozó egyik résztvevője volt.

1985-ben és 1986-ban részt vett két nagy (4-5 ezer fős) Washington D.C.-ben megrendezett világbéke találkozón is. 1993-ban véglegesen Magyarországra költözött, és részt vett a hazai TM-mozgalom értékes tevékenységében.

1993 és 1994 között segített édesapjának a TM-tanításban, majd 1995-ben (február-decemberi időszakban) részt vett a TM-tanárképző (TTC) tanfolyamon, majd csatlakozott édesapja, id. Szász János TM-központjához (Budapest, Thököly út 17.). Édesapja a TM-központot Antal Bélával hozta létre 1995 nyarán, ifj. Szász János pedig 1995 decemberében, a tanárképző elvégzését követően csatlakozott a központhoz. Az id. Szász János-féle TM-központ 1995 és 2002 között a legsikeresebb központ volt Magyarországon.

2002-ben ifj. Szász János figyelme az üzleti életre terelődött, mivel az akkori időszakban a TM-tanítás után kb. 50%-os jogdíj-levonás volt, ezért veszteségesen működött a TM-oktatás Magyarországon – abszolút nem a profitról szólt a TM-tanári hivatás, hanem az odaadásról és egyéni áldozatvállalásról (a tanároknak nem volt fizetése).

Maharishi 2004-ben id. Szász Jánost kinevezte országos vezetőnek, ami Maharishi 2008-as távozásáig érvényben volt.

Rádzsa John Konhaus, Magyarország
uralkodója - kép: Facebook

2008-ban megjelent Magyarországon egy amerikai TM-tanár, aki királyi ruhában és koronával a fején mutatkozott, ő volt a rádzsa (hindiül/szanszkritül: király). Ezt követően a magyarországi TM-szervezetet bekebelezte a Világbéke Globális Országa, és annak királyai. 2008-tól 2017-ig id. és ifj. Szász János háttérbe vonult, nem kívántak aktívan részt venni az erősen kétséges hátterű és célokat magáénak tudó politikai szervezetben. Ebben az időszakban semmilyen módon nem gátolták a TM-tanárok munkáját, nyíltan nem ellenezték a koronás cirkuszi mutatványt.

Az egymillió dollárért megkoronázott
Rádzsa John Konhaus

Viszont 2017 novemberében történt egy olyan botrányos esemény, ahol rádzsa John Konhaus (a magyarországi király, uralkodó) id. Szász János temetésének napján súlyosan rágalmazó körlevelet küldött ki a magyar TM-tanároknak, ami arra ébresztette rá ifj. Szász Jánost, hogy nézzen utána a TM-szervezet múltjának, berendezkedésének, politikai szándékainak, offshore-hátterének és mindazon botrányoknak, amelyek végül életre hívták a tm.meditacio.hu tényfeltáró blogot.

Ezen időszak után sok mindent felfedezett a TM-szervezet és Maharishi kettős életéről, és rábukkant arra a több ezer fős TM-közösségre, amely különböző okok miatt szintén kiábrándult a TM-szervezetből, ugyanakkor hozzá hasonlóan magát a TM-technikát hasznosnak tartják a közösség tagjai.

Ifj. Szász János 2000-ben édesapjával és egy doktornővel megalapította a Nagy Csoport Magyarországért Alapítványt. Ifj. Szász János 2000 és 2005 között az alapítvány kuratóriumi elnöke, majd 2019 után újra az alapítvány kurátora lett, mely tisztséget a mai napig ellátja. Az alapítvány céljai közt szerepel a TM-technika oktatása, valamint a TM és a TM-Szidhi program csoportos gyakorlása. Az alapítvány jogfolytonosan, megszakítás nélkül birtokolja Magyarországon a „TM” és a „TM-Szidhi” védjegyeket.

Ifj. Szász János nyilatkozata

Az édesapám születésnapján, 2024. június 4-én életre kelt tm.meditacio.hu blogot emlékének szentelem.

Jelenleg is ajánlom bizonyos embereknek a TM-programot és gyakorlom is azt. Sosem léptem ki a TM-mozgalomból, ugyanakkor soha nem léptem be a Világbéke Globális Országába, nem írtam alá semmilyen szerződést a koronás királyok szervezeteivel és az offshore cégeivel sem. Semmilyen esküt nem tettem a MahaRádzsának, nem vagyok sem szolgálója, sem alattvalója. Nem vagyok állampolgára az ő országának. Az eredeti TM-mozgalom tagja maradtam. Elképesztőnek tartom, hogy mennyire nem tudják a TM-tanárok és a TM-gyakorlók, hogy mi a különbség a TM-mozgalom és a rádzsa-királyság közt.

A rádzsák lejáratták az eredeti TM-mozgalmat és szinte lehetetlenné tették, hogy kormányok támogassák, bevezessék TM-programot. Abszolút nem értek egyet a királyi struktúrával, és az indiai TM-mozgalom RSS-hez (Rashtriya Swayamsevak Sangh paramilitáris nacionalista szervezet) és egyéb indiai politikai szervezetekhez történő látványos és nyílt közeledéshez, melyek neohinduk és szélsőségesen nacionalisták.

Elhatárolódom a TM-es királyi központi bank kezdeményezésétől, és a hozzá kapcsolódó RámRádzs (a világ legfőbb királya) hatalmasságáról szóló politikai kiadványtól. Nem értek egyet a demokrácia-ellenes szemléletükkel, azzal például, hogy a főkirály – Dr. Tony Nader – a közösségi oldalán nyíltan a demokratikus államberendezkedés ellen uszított. Nem értek egyet azzal sem, hogy offshore magáncégek tucatjait hozták létre, ezek a cégek hivatalosan képviselik a TM-et, jegyeztek és jegyeznek be a mai napig TM- és Maharishi-védjegyeket a világ minden táján, így Magyarországon is. Sajnálatosnak, és szégyenteljesnek tartom, hogy ezek a Maharishi nevét viselő offshore cégek különféle diktátorokkal, fehérgalléros bűnözőkkel szerepelnek egy adatbázisban.

Meggyőződésem, hogy Maharishi tanítótómestere, Guru Dev nem támogatná ezt az offshore-profitéhes szemléletet és a szélsőséges nacionalista irányba történő eltolódást, az ilyen szervezetekkel történő együttműködést.

Amit látok az nem a TM-mozgalom amihez csatlakoztam 48 évvel ezelőtt. A TM Szent Hagyományában nem látni egyetlen koronát sem, nem látni központi bankot és országalapító politikai tevékenységet sem. Politikai tevékenységet nem végeztek a Szent Hagyomány mesterei. A TM-királyság vélhetően sérti a nemzetek politikai hagyományait. Nem tisztességes elrejteni a TM iránt érdeklődők elől azt, amivé vált a TM-mozgalom. Főleg fiatalok esetén tartom veszélyesnek a jelenlegi szervezet világnézetét, s azt is, hogy bekerüljenek egy globális királyságot hirdető, demokrácia-ellenes, spirituális álca mögé bújó politikai rendszerbe.

Habár a TM az hasznos, a szervezet az csapnivaló.

Vissza kell térni az eredeti Ádi Shankara, és Guru Dev hagyományaihoz, lehetőleg ingyen tanítani a TM-et, hiszen Guru Dev sem fogadott el pénzt. A pénzcentrikus hozzáállást ki kellene iktatni. A kitiltott TM-tanároktól bocsánatot kell kérniük, s engedi kell számukra, hogy a TM-et tanítsák. A korábbi botrányos események nyílt felvállalása és azok tisztázása elengedhetetlen a TM-mozgalom megtisztulásához, ennek garanciája a két TM-tanár, Rich Archer és a Philip Goldberg etikai-erkölcsi kódexének elfogadása, betartása. Az Archer-Goldberg-féle etikai kódexet megvitatták az egyik harvard egyetemi konferencián.

Egy új lendület képzelek az új nemzedéknek, a múlt lezárásával, túllépésével.

Húsz éve – apám nemzeti vezetőségének első napjától kezdve – csatlakoztam egy nagyszabású környezetvédelmi programhoz, amely kiegészíthető tudatfejlesztési technológiákkal annak érdekében, hogy Magyarországon és Közép-Európában emelkedjen a kollektív tudat szintje.

Tisza program – id. Szász János és ifj. Szász János terve a nagy csoport létrehozására

A Tisza vízgyűjtő-medencéjén belül tervezett 48 TM-központról van szó, mely központok mindegyikében 100 TM-Szidhi-gyakorló venne részt közös programon. Ez része lenne egy nagyszabású környezetvédelmi, ipari és szociális programnak.